Uppgradera din webbläsare.

Tyvärr är Internet Explorer en föråldrad webbläsare och vi stöder för närvarande inte den. För att få den bästa surfupplevelsen, vänligen uppgradera till Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari.

Samhällsplanerare

Nu har du som läser Samhällsplanerarprogrammet möjlighet att lyssna på alumner från ditt program.

Information

När:

May 9, 2022

kl. 

09.00

12.00

Var:

Triple Helix, Universitetsledningshuset

Detta Jobbsnack har redan ägt rum, och går inte att anmäla sig till.

Information

Nu har du som läser Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå Universitet möjlighet att lyssna på alumner som berättar om hur det är att jobba och leva i Umeåregionen.

Program

08.30-09.00 Drop in och morgonkaffe      

09.00-09.10 Moderator Anna Molin - Välkommen, arbetsmarknaden i Umeåregionen  

09.10-09.40 Emil Sandström - Vikten  av att vara bäst på inget – bra på det mesta. Skillnaden mellan att jobba  inom kommunal och privat sektor och jobbmöjligheter på Tyréns.      

09.40-09.55 Paus  inkl kaffe/te      

09.55-10.25 Christoffer Vikström - Detaljplaner,  utvecklingsstrategier, trafikflöden - att jobba med flera områden med  placeringsort Örnsköldsvik med hela Norrland och Stockholm som  upptagningsområde.  

10.25-10.55 Adrian Hammar och  Cecilia Marklund Svensson - Detaljplaner  för handel, bostäder och skola, som planarkitekt är arbetet  varierande. Adrian berättar mera om detta.  Avdelningens kort- och långsiktigkompetensförsörjning ansvarar Cecilia för. Det innebär ansvar för all rekrytering, praktikplatser, examensarbeten samt  förvaltningsövergripande praktikprogram på avdelningen.      

10.55-11.00 Moderator, Anna Molin - Sammanfattning  och avslut    

11.00-12.00 Mingel  och lunch  

Föreläsare

Emil Sandström

Emil Sandström

Tyréns

Ett allmänt intresseför samhällsfrågor och analys förde Emil till en examen i kulturgeografi 2017. Efter studierna började han som samhällsplanerare med fokus på översiktsplanering i kommunal sektor. Just det övergripande perspektivet är något som varit bestående, och medför en spännande kombination av systemperspektiv och problemlösning i flera led samtidigt som det finns få absoluta sanningar. Under sina år på Umeå kommun utvecklades ett intresse förfrågor kopplade till mobilitet och resande, samt utvecklings- och innovationsfrågor.

Med erfarenhet av den kommunala beslutsprocessen och projektledarskap för innovationsprojekt i bagaget beslutade han sedan att testa privat sektor och arbetar nu som samhällsanalytiker på Tyréns – en av Sveriges största och ledande konsulter inom samhällsutveckling.

Emil betonar vikten av att vara bäst på inget – bra på det mesta, att våga ifrågasätta det som tas förgivet och att se samspelet mellan den mångfald av aktörer som är en del av det gemensamma samhällsbygget.

Christoffer Vikström

Christoffer Vikström

Sweco

Christoffer har läst Samhällsplanerarprogrammet på Umeå Universitet och har en Filosofie kandidatexamen, med huvudområde Kulturgeografi och inriktning samhällsplanering.

Efter examen 2018 började Christoffer sin anställning på Sweco inom samhällsplanering och har bland annat fått jobba med detaljplaner, utvecklingsstrategier, väg- och järnvägsplaner, förrättningar kopplat till tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm, körspårsanalyser av fordon samt prognostisering av trafikflöden. Idag består en stor del av arbetet utav utredningar i tidiga skeden, till största del i Norrland, men även mindre insatser i projekt i Stockholm. Christoffer har placeringsort Örnsköldsvik men tillhör en grupp inom trafik och samhällsplanering med primärt upptagningsområde för Västernorrland och Jämtland med huvudort Sundsvall.  

Adrian Hammar

Adrian Hammar

Umeå Kommun - Detaljplanering

Adrian har en kandidatexamen i samhällsplanering samt ett års påbyggnadskurser i GIS och fysisk planering. 2019 började han arbeta som planarkitekt i Västra Götaland där han bland annat arbetade med industri, bostäder och VA-projekt.

Nu har Adrian snart jobbat ett år i Umeå kommun och projektleder detaljplaner för handel, bostäder och skola. Arbetet som planarkitekt är mycket varierande då detaljplanen spänner över flera delar av samhällsbyggandet. Utöver att samordna och ansvara för planhandlingar innebär uppdraget även att ha en tydlig och regelbunden kommunikation med byggaktörer, politiker och allmänheten.

Cecilia Marklund Svensson

Cecilia Marklund Svensson

Umeå kommun - Detaljplanering

Cecilia arbetar som enhetschef på Umeå Kommun - Detaljplanering och har HR-utbildning och arbetslivserfarenhet av ledarskap och HR-frågor. En av Cecilias ansvarsområden inom Detaljplanering är att tillse avdelningens kort- och långsiktigkompetensförsörjning, vilket innebär ansvar för all rekrytering, praktikplatser, examensarbeten samt förvaltningsövergripande praktikprogram på avdelningen.

Anmälan

Jobbsnack hanterar dina uppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Vi samlar in dessa uppgifter för att kunna administrera din förfrågan och för att kunna kommunicera med dig i relation till detta och vid framtida event kopplat till din utbildning. Du kan närsomhelst återkalla dina personuppgifter eller få information om vilka uppgifter som vi har registrerat genom att kontakta oss.
Tack! Vi har nu mottagit din anmälan.
Oj! Något gick fel, dubbelkolla så att alla fälta är rätt ifyllda.

Anmälan till 

Samhällsplanerare

 är nu stängd. Kontakta oss för mer information.

No items found.

Kommande Jobbsnack

Just nu finns det inga kommande Jobbsnack.

150 företag

Har redan engagerat sig i Co-Talk

2200 studenter

Över 2200 studenter har varit delaktiga